Конечно се асфалтира патот низ Подгорци

Општината им излезе во пресрет на подгорчаните при реализација на проектот кој беше ветен од страна на градоначалникот на Општина Струга.Се работи за улицата која ги поврзува Бајр/мала со Равење.Подгорци инфо ги затекна неколку работници и според нив се припрема трасата за бетон.Со овој проект селото добива уште една улица проодна за секакви возила.Овој дел од селото беше заборавен и залудно се бараше помош од институциите но сега во последниве години може да се забележи дека се градат нови објекти и затоа неопходно беше да се реши ова прашање.